COVID-19

Synes du også oversikten over koronavirus (COVID-19) kan bli både overveldende og forvirrende? Du er ikke alene. Derfor har jeg dedikert denne siden til tall og statistikk på smittede med koronavirus i Norge. Her ønsker jeg å presentere dataene som de er, uten at de er forurenset med mine egne tolkninger og meninger. Håper det kan hjelpe deg bedømme situasjonen mer objektivt. Avslutningsvis samler jeg linker til de beste ressursene jeg vet om innen temaet dersom du vil gå dypere.

Her kan du se hvor sårbar din bostedskommune er hvis vi får en ny COVID-19 bølge.

Her forklarer jeg hvorfor vi ikke kan sammenligne dødeligheten til koronaviruset med dødeligheten til feks vanlig influensa.

Er du spesielt interessert i Nord-Norge kan du følge med på dette dashboardet jeg har laget

 

Tall og statistikk på smittede med koronavirus i Norge

Grafen nedenfor viser utviklingen av antallet som er registrert smittet med koronavirus (COVID-19) i norske fylker. For å sammenligne hvor hurtig koronaviruset sprer seg i hvert fylke starter jeg x-aksen den dagen hvert fylke registrerte sitt 5 tilfelle av COVID-19. Y-aksen her er logaritmisk, ved mindre du velger noe annet i grafen.

De grå linjene som sprer seg ut representerer noen reproduksjonstallet (R). Dette tallet bestemmer hvor raskt smitten sprer seg, og det er en viktig variabel vi kommer tilbake til litt lengre ned.

I grafen kan du zoome inn ved å merke ett område med musepekeren, eller velge ett fylke ved å dobbeltklikke på det i listen til høyre (eller enkeltklikke for å legge til/fjerne ett fylke).

Det du ser ovenfor er med andre ord akkumulerte tall på smittede med koronavirus i Norge. Den neste grafen viser endringen hver uke – det vil si antall nye tilfeller hver uke. Det vi ønsker å se her er en tydelig topp som kan være et signal på at vi begynner få kontroll.

 

Eventuelt kan du bruke denne, hvis du foretrekker tabeller. Grønn farge betyr at det er en bedring sammenlignet med det lengre snittet. Det vil for eksempel si at antall smittede i dag er lavere enn snittet siste uken. Gul indikerer at trenden er relativt stabil, og rød betyr at smitteveksten tiltar.

Registrerte smittede med COVID-19 per tusen innbygger

Neste visualisering viser utviklingen i antall registrerte smittet med koronavirus / COVID-19 for hvert fylke per 1 000 innbygger. Fargene peker mot hvilke RHF som har ansvaret for hvert fylke. RHF er akronymet for Regionale HelseForetak – de som eier sykehusene i Norge. Trykk «play» for å se utviklingen:

Doblingshastigheten på koronavirus i Norge

For å se litt fremover er veksten i antall smittede minst like viktig som hvor mange smittede det er. For selv antall smittende og døde tidlig i stadiet virket små sammenlignet med livsstilssykdommer eller ulykker, så vil høye vekstrater kunne føre til veldig høye tall veldig raskt. En måte å fremstille dette på er doblingshastigheten. Det vil si antall dager det tar å doble antall smittede.

For eksempel – hvis vi i dag har 1 000 registrert smittet av koronavirus, og det var 500 smittede for 3 dager siden, så tok det tre dager å doble antallet med koronavirus (COVID-19). 

Søylene nedenfor viser Fylkene i Norge rangert etter høyest veksttakt de siste dagene. Veksttakten kan gi ett tidlig varsku på fylker som får høyt antall smittet av koronavirus. Teksten i søylene viser doblingshastigheten med denne veksttakten. 

COVID-19 temperaturen i norske fylker

Her er mitt «termometer» for COVID-19 statusen i norske fylker. Grafen er laget for å identifisere vendepunktet – når den eksponensielle veksten går over til avtagende, ettersom vi får koronaviruset under kontroll.

Det interessante med denne er at den ikke tar tid inn i beregningen. Det er fornuftig fordi viruset ikke bryr seg om tid. Her plotter jeg totalt bekreftete tilfeller på x-aksen mot nye tilfeller (gjennomsnitt siste uke for å redusere støy) på y-aksen. Det er en interessant kombinasjon fordi det blir lett å…

    1. Se at alle fylker (og land) følger samme mønsteret av eksponensiell vekst, og:
    2. Identifisere vendepunktet (når veksten avtar og området begynner få kontroll).

Dette kom jeg ikke på selv. Den gode ideen fikk jeg her. Men på min versjon kan vi følge norske fylker;)

Koronavirus i Norge sammenlignet med nabolandene

Grafen nedenfor viser utviklingen av antallet dødsfall av koronavirus (COVID-19) i Norge og sammenligner det med våre naboer. X-aksen starter ved første dødsfall i hvert land. 

Det er en interessant sammenligningsiden Sverige har en annen strategi for hvordan de håndterer koronaviruset enn Norge og de fleste andre land. Danmark har samme strategi som Norge, og har faktisk vært bare 1 dag i forkant både for annonsere nedstengning og gradvis åpning. 

I grafen kan du zoome inn ved å merke ett område med pusepekeren, eller velge ett land ved å dobbeltklikke på det i listen til høyre (eller enkeltklikke for å legge til/fjerne enkeltland).

Hvilket land har den raskeste smitteveksten?

Avslutningsvis zoomer vi litt ut og sorterer land i verden etter høyest vekst i antall som er registrert smittet med koronavirus / COVID-19. Søylene nedenfor viser de 10 landene som de siste dagene har hatt den høyeste daglige veksten i prosent. Når vekstraten er høy blir veksten eksponensiell. Eksponensiell vekst fører til veldig høye tall veldig raskt. 

Hvis søylene er farget rød indikerer det at landet har høyere veksttakt nå enn for en uke siden. Altså at veksten tiltar, som kan bety at spredningen ikke er under kontroll. Hvis søylene er farget blå har landet lavere vekstrate nå enn for en uke siden, som kan være et tegn på at landet begynner få kontroll. Nederst finner du også Norge og Verden totalt.

Kort fortalt – jo mer som er blått jo bedre er det, og vise versa. 

Andre kilder om koronavirus (COVID-19)

Si 👋 på Twitter hvis du syntes dette var interessant, eller meld deg på nyhetsbrevet mitt.