COVID-19

Målet med trifektum.no er å bidra til å gjøre data og statistikk tilgjengelig og forståelig. Her gjør jeg det med å dele egne visualiseringer av utviklingen på koronavirus (COVID-19). Til slutt samler jeg linker til de beste ressursene jeg vet om innen temaet. 

Utbruddet startet i slutten av 2019 og har siden spredt seg til hele verden. I mars 2020 ble viruset klassifisert som global pandemi. 

Her kan du lese mitt første forsøk på å analysere Koronaviruset 8. mars.

Her forklarer jeg hvorfor vi ikke kan sammenligne dødeligheten til koronaviruset med dødeligheten til feks vanlig influensa.

Hvor raskt sprer COVID-19 seg i Norge?

Grafen nedenfor viser utviklingen av antallet smittet av koronavirus (COVID-19) i norske fylker. For å sammenligne hvor hurtig koronaviruset sprer seg i hvert fylke starter jeg x-aksen den dagen hvert fylke registrerte sitt 5 tilfelle av COVID-19. Y-aksen her er logaritmisk.

De grå linjene som sprer seg ut representerer noen reproduksjonsrater (R). Dette tallet bestemmer hvor raskt smitten sprer seg, og det er en viktig variabel vi kommer tilbake til litt lengre ned.

I grafen kan du zoome inn ved å merke ett område med musepekeren, eller velge ett fylke ved å dobbeltklikke på det i listen til høyre (eller enkeltklikke for å legge til/fjerne ett fylke).

Nedenfor ser vi antall nye tilfeller hver dag. Det vi ønsker å se her er en tydelig topp som kan være et signal på at vi begynner få kontroll.

 

Registrerte smittede per tusen innbygger

Neste visualisering viser antall registrerte smittet for hvert fylke per 1 000 innbygger. Fargene peker mot hvilke RHF som har ansvaret for hvert fylke. RHF er akronymet for Regionale HelseForetak – de som eier sykehusene i Norge. Trykk «play» for å se utviklingen:

Doblingshastigheten på koronaviruset

Det er åpenbart at veksten i antall smittet av Koronavirus er viktig. For selv antall smittende og døde tidlig i stadiet virket små sammenlignet med livsstilssykdommer eller ulykker, så vil høye vekstrater kunne føre til veldig høye tall veldig raskt. En måte å fremstille dette på er doblingshastigheten. Det vil si antall dager det tar å doble antall smittede.

For eksempel – hvis vi i dag har 1 000 registrert smittet av koronavirus, og det var 500 smittede for 3 dager siden, så tok det tre dager å doble antallet med koronavirus (COVID-19). 

Søylene nedenfor viser Fylkene i Norge rangert etter høyest veksttakt de siste dagene. Veksttakten kan gi ett tidlig varsku på fylker som får høyt antall smittet av koronavirus. Teksten i søylene viser doblingshastigheten med denne veksttakten. 

Temperaturen på norske fylker

Her er kanskje den beste grafen for å identifisere vendepunktet – når den eksponensielle veksten går over til avtagende, ettersom vi får koronaviruset under kontroll.

Det interessante med denne er at den ikke tar tid inn i beregningen. Det er fornuftig fordi viruset ikke bryr seg om tid. Her plotter jeg totalt bekreftete tilfeller på x-aksen mot nye tilfeller (gjennomsnitt siste uke for å redusere støy) på y-aksen. Det er en interessant kombinasjon fordi det blir tydelig:

    1. At alle fylker (og land) følger samme mønsteret av eksponensiell vekst, og:
    2. Når veksten avtar (området begynner få kontroll).

Dette kom jeg ikke på selv. Den gode ideen fikk jeg her. Men på min versjon kan vi følge norske fylker;)

Norge i verden

Grafen nedenfor viser utviklingen av antallet smittet av koronavirus (COVID-19) i Norge og sammenligner det med utvalgte andre land. De andre landene er forskjøvet frem i tid sånn at vi skal se hvordan de utviklet seg fra da de var i samme fase som vi er nå. Det er for å gi et innblikk i potensielle utfallsrom, og hvor fort det kan eskalere. 

I grafen kan du zoome inn ved å merke ett område med pusepekeren, eller velge ett land ved å dobbeltklikke på det i listen til høyre (eller enkeltklikke for å legge til/fjerne enkeltland).

Hvilket land har den raskeste smitteveksten?

Når vekstraten er høy blir veksten eksponensiell. Eksponensiell vekst fører til veldig høye tall veldig raskt. Søylene nedenfor viser de 10 landene som de siste dagene har hatt den høyeste daglige veksten i prosent. 

Hvis søylene er farget rød indikerer det at landet har høyere veksttakt nå enn for en uke siden. Altså at veksten tiltar, som kan bety at spredningen ikke er under kontroll. Hvis søylene er farget blå har landet lavere vekstrate nå enn for en uke siden, som kan være et tegn på at landet begynner få kontroll. Nederst finner du også Norge og Verden totalt.

Kort fortalt – jo mer som er blått jo bedre er det, og vise versa. 

Andre kilder om koronavirus (COVID-19)

Si 👋 på Twitter hvis du syntes dette var interessant, eller meld deg på nyhetsbrevet mitt.