COVID-19

Nyheter og data om korona og smittetall i Norge har blitt både overveldende og forvirrende å følge med på. Derfor er har vi på denne siden redusert datamengden når det gjelder Korona ved å fokusere kun på det som er viktigst, og overse alt som egentlig bare bidrar til forvirring. Vi mener faktisk det koker ned til kun tre ting du trenger følge med på når det kommer til smittetall i Norge. Har du kontroll på de tre så er du bedre informert enn de fleste.

Sjekk ut dashboardet som viser utviklingen i Nord-Norge (jeg er jo nordlending) sammen med FHI sine prognoser

Her kan du se hvor sårbar din bostedskommune er hvis vi får en ny COVID-19 bølge.

Her forklarer jeg hvorfor vi ikke kan sammenligne dødeligheten til koronaviruset med dødeligheten til feks vanlig influensa.

På grunn av relativt lav smittevekst i Norge oppdateres denne siden nå kun ukentlig. Det vil endre seg med hvor kritisk utviklingen er – dersom smitteveksten begynner å tilta igjen kommer også trifektum til å oppdateres hyppigere. 

Dersom du leser dette på mobiltelefon vil visualiseringene se best ut i landskapsmodus (horisontalt).

Mer data er ikke alltid bedre

Det gjelder definitivt i dette tilfellet. I alle fall for de fleste av oss. Tema som korona og smittetall vil alltid være omgitt av mye støy, mange meninger, og media som skal lage spennende overskrifter. For å unngå å bli overbelastet av (unyttig?) informasjon koker det hele ned til tre data å følge med på:

  1. Antall nye smittet
  2. Antall nye smittet per innbygger
  3. Veksttakt, eller endring, i antall nye smittede.

 

Disse tre tallene vil fortelle nesten alt du trenger å vite om status og trend. Sistnevnte kan vi også bruke til å si noe om smittetallet R (det effektive reproduksjonstallet). Les videre og finn ut hvordan situasjonen er i ditt fylke.

Korona smittetall i Norge

Illustrasjonen nedenfor viser utviklingen av antallet nye som er registrert smittet med koronavirus (COVID-19) i norske fylker. 

Her er hvert fylke er normalisert for å lett oppdage om smitten tiltar i noen av fylkene. Derfor vil de største boblene hele tiden være smittetoppen for hvert fylke. Her ønsker vi ikke å se noen store bobler helt til høyre i grafen. Hold musepekeren over for å se faktisk smittetall.  

Den neste grafen viser også antall nye registrerte smittede hver uke, men her er hvert fylke stablet oppå hverandre. Det vi ønsker å se her er en tydelig topp som, da det er et tegn på at det verste kan være bak oss.

 

Smittetall per innbygger i Norge, og i Norden

Et enda bedre bilde av utbredelsen får vi når vi justerer smittetall for antall innbyggere. Kartet nedenfor viser antall nye smittede per innbygger de siste to ukene. For å lage litt kontekst har vi også tatt med de andre nordiske landene.

Kartet er fargelagt etter hvor mange nye tilfeller som er registrert med COVID-19 per innbygger. Det betyr at jo rødere farge jo flere nye tilfeller har det vært i området de siste to ukene. Med andre ord sier dette kartet noe om hvor hardt rammet ett område er. 

Endringer i smittetallet sier noe om trenden

Smittetallene vi har sett på til nå gir ett godt bilde av hvor hardt rammet ett område er, men forteller oss ikke noe om retningen. Altså om pandemien er på vei til å blir bedre eller verre.

Det ser vi av den prosentvise endringen av nye smittede de siste to ukene. Kort fortalt prøver vi å svare på om ett område har flere eller færre nye tilfeller de siste to ukene, enn de hadde de siste to ukene for to uker siden.

Hvis ett område har fått viruset under kontroll så vil nye tilfeller avta. I så tilfelle vil veksten på nye tilfeller være negativ, og området blir fargelagt blått. I motsatt fall blir det fargelagt rødt.

Så mens det forrige kartet viser hvor ille det er, så viser det neste om området er på vei til å blir bedre eller verre.

Endringen i antall nye smittede sier også noe om smittetallet R (det effektive reproduksjonstallet).

R er et uttrykk for hvor mange personer en smittet person smitter videre, og henger sammen med endringen i antall nye tilfeller. Det betyr at:

  • R < 1 i blå områder (her blir det færre og færre nye smittede). Når R er under 1 vil pandemien til slutt dø ut av seg selv.
  • R ≈ 1 i hvite områder hvor det ikke er store endringer i nye tilfeller (hver smittebærer smitter i gjennomsnitt en ny person). 
  • R > 1 i røde områder (her blir det flere og flere nye smittede). Når R er over 1 vil vi til slutt få en eksponensiell vekst dersom vi ikke tar grep.

Andre kilder om koronavirus (COVID-19)

Si 👋 på Twitter hvis du syntes dette var interessant, eller meld deg på nyhetsbrevet mitt.