COVID-19

Nyheter og data om korona og smittetall i Norge har blitt både overveldende og forvirrende å følge med på. Derfor er har vi på denne siden redusert datamengden når det gjelder Korona ved å fokusere kun på det som er viktigst, og overse alt som egentlig bare bidrar til forvirring. Vi mener faktisk det koker ned til kun tre ting du trenger følge med på når det kommer til spredning av korona i Norge. Har du kontroll på de tre så er du bedre informert enn de fleste.

Sjekk ut dashboardet som viser utviklingen i Nord-Norge (jeg er jo nordlending) sammen med FHI sine prognoser.

Har du lyst på oppdateringer som dette i innboksen din? Her kan du registrere deg på den automatiske koronamailen jeg har laget på jobb. Hvor ofte du mottar mailer avhenger av smittesituasjonen, og du kan melde deg av når du vil:)

Her kan du se hvor sårbar din bostedskommune er hvis vi får en ny COVID-19 bølge.

 

Grafene på denne siden oppdateres nå daglig med nye data fra MSIS. Dersom du leser dette på mobiltelefon vil visualiseringene se best ut i landskapsmodus (horisontalt).

Mer data er ikke alltid bedre

Det gjelder definitivt i dette tilfellet. I alle fall for de fleste av oss. Tema som korona og smittetall vil alltid være omgitt av mye støy, mange meninger, og media som skal lage spennende overskrifter. For å unngå å bli overbelastet av (unyttig?) informasjon koker det hele ned til tre data å følge med på:

Disse tre tallene vil fortelle nesten alt du trenger å vite om status og trend der du bor. Sistnevnte kan vi også bruke til å si noe om smittetallet R (det effektive reproduksjonstallet). Les videre og finn ut hvordan situasjonen er i ditt fylke.

Korona -matrisen viser status for hvert fylke i Norge

Koronamatrisen nedenfor oppsummerer status for fylkene i Norge godt. De fire sonene baserer seg på hvor mange som er smittet og veksttakten i smitten. To av de elementene som er viktigst å følge med på.

Den horisontale aksen viser antall nye smittede per innbygger siste 14 dager (smittetrykket). Skillet går ved 20 smittede per 100.000 innbygger, som tilsvarer FHI sin definisjon av en rød sone.

Den vertikale aksen sier noe om veksttakten av nye smittede siste 14 dager. Den øverste halvdelen viser fylker hvor det blir flere og flere nye smittede (eksponensiell vekst), som også betyr at Re antagelig er over 1.
Halene indikerer bevegelsen den siste uka.

Følgelig ønsker vi å befinne oss i ruten nederst til venstre.

Koronamatrisen

Koronamatrisen illustrerer forholdet mellom smittetrykket og veksttakten.
Smittetrykket defineres som antall nye smittede per innbygger siste 14 dager. Veksttakten viser hvor mye smittetrykket har endret seg siste 14 dager, og er et uttrykk for smitteraten (Re)

Kilde: MSIS og www.trifektum.no

Smittetrykket fylke for fylke

Smittetrykket er antall nye registrerte smittede per innbygger siste 14 dager. Kurvene nedenfor viser smittetrykket for hvert fylke i Norge (og hele landet samlet), sortert etter plasseringen i snittematrisen ovenfor.

Smittetrykket, eller antall smittet per innbygger, forteller oss hvor hardt rammet ett område er

Nedenfor illustrerte vi smittetrykket i ett kart. For å lage litt kontekst har vi også tatt med de andre nordiske landene.

Kartet er fargelagt etter hvor mange nye tilfeller som er registrert med COVID-19 per innbygger de siste 14 dagene (smittetrykket). Det betyr at jo rødere farge jo flere nye tilfeller har det vært i området de siste to ukene. Med andre ord sier dette kartet noe om hvor hardt rammet ett område er. 

Endringer i smittetallet forteller oss om området er i bedring eller ikke

Smittetallene vi har sett på til nå gir ett godt bilde av hvor hardt rammet ett område er, men forteller oss ikke noe om retningen. Altså om pandemien er på vei til å blir bedre eller verre.

Det ser vi av den prosentvise endringen av nye smittede de siste to ukene. Kort fortalt prøver vi å svare på om ett område har flere eller færre nye tilfeller de siste to ukene, enn de hadde de siste to ukene for to uker siden.

Hvis ett område har fått viruset under kontroll så vil nye tilfeller avta. I så tilfelle vil veksten på nye tilfeller være negativ, og området blir fargelagt blått. I motsatt fall blir det fargelagt rødt.

Så mens det forrige kartet viser hvor ille det er, så viser det neste om området er på vei til å blir bedre eller verre.

Endringen i antall nye smittede sier også noe om smittetallet R (det effektive reproduksjonstallet).

R er et uttrykk for hvor mange personer en smittet person smitter videre, og henger sammen med endringen i antall nye tilfeller. Det betyr at:

  • R < 1 i blå områder (her blir det færre og færre nye smittede). Når R er under 1 vil pandemien til slutt dø ut av seg selv.
  • R ≈ 1 i hvite områder hvor det ikke er store endringer i nye tilfeller (hver smittebærer smitter i gjennomsnitt en ny person). 
  • R > 1 i røde områder (her blir det flere og flere nye smittede). Når R er over 1 vil vi til slutt få en eksponensiell vekst dersom vi ikke tar grep.

Andre kilder om koronavirus (COVID-19)

Si 👋 på Twitter hvis du syntes dette var interessant, eller meld deg på nyhetsbrevet mitt.