Hopp til innholdet

Hvorfor rentes rente -effekten er kilden til alt bra i livet

Har du tenkt på hvor mange av de tingene du verdsetter høyest i livet som kommer fra innsats, tid, eller penger som er investert og fått forrente seg over tid? 

Ofte er rentes rente-effekten beskrevet som et økonomisk konsept, og det er ikke så rart. Det er jo innenfor matematikk og penger det er lettest å forklare effekten. Jeg er heller ikke bedre enn at jeg også starter innlegget mitt i den enden.

Min erfaring er at mange undervurderer effekten av rentes-rente (Einstein kalte rentes rente «verdens åttende underverk»). Rentes rente kan gi enorm praktisk verdi den dagen du forstår det (egentlig en god stund etter du forstår det), både økonomisk og ellers i livet. Det er det jeg skal vise deg her.

Rentes rente-effekten

Jeg starter som nevnt med den økonomiske applikasjonen – det er den lette delen. Se for deg at du klarer spare og investerer kr 100 000,- hvert år (litt over 8 000 i måneden). Hvis vi legger til grunn at aksjemarkedet historisk har steget med 7,5% året, så vil sparepengene være verdt 1 milion kroner om 7,7 år. 

Rentes rente-effekten kommer til uttrykk av at 100 000 i 7,7 år blir mye mer enn 100 000 summert 7,7 ganger.

For å illustrere rentes rente effekten

Hvis du fortsetter å spare like mye så vil det nå ta kun 4,9 år å spare den neste millionen, som grafen ovenfor illustrerer. 

Når snøballen begynner å rulle

Ettersom tiden går ser vi rentes rente-effekten for fullt – snøballen begynner å rulle. Det tar kortere og kortere tid å øke verdien med ytterligere 1 million. Hvis du fortsetter med sparingen din tar det bare 2 år å øke verdien fra 5 millioner til 6 millioner. Det er fordi pengene du har spart tidligere ligger å genererer avkastning i tillegg til den nye sparingen du gjør. Det er dette som som får verdien til å øke raskere og raskere hvert år. 

Her er en tabell som viser hvor lang tid det vil ta å spare hver nye million til forskjellige rentesatser:

Tabellen viser hvor mange år det tar å spare en million kr til forskjellige rentesatser

I tabellen ovenfor er det spesielt to ting jeg vil lede oppmerksomheten mot:

  • Legg merke til kolonnen med 7,5% rente (som har vært eksempelet til nå) og de markerte feltene. Det tar 7,7 år å spare den første millionen, men det tar omtrent like lang tid å doble verdien fra 5 millioner til 10 millioner. Det er en god illustrasjon på at verdien vokser raskere og raskere.
  • Legg også merke til en øverste raden: Den viser at det tar 7-9 år å spare den første millionen nesten uansett hvilke rente du har. Det er fordi sparebeløpet har mye mer betydning enn renten i starten. Det er først når tidligere sparte penger blir betydelig at renten får effekt. 

Rentes rente-effekten gjør seg gjeldene uansett beløpsstørrelse

I eksemplene ovenfor har jeg forutsatt et årlig sparebeløp på 100 tusen kr og 7,5% rente. Det trenger ikke være realistisk for deg. Hva som passer deg avhenger av din spareevne og din risikovilje. Matematikken bak og effekten av renters rente er uansett gjeldene, også for mindre beløp og andre rentesatser. 

​Det viktige er at verdien på investeringene dine vil stige raskere og raskere hvert år på grunn av rentes rente-effekten. Dessverre går det tregt i starten. Det tar noen år før du har akkumulert nok til at du virkelig merker effekten. Det er kanskje derfor mange gir opp før de kommer dit.

De beste tingene i livet kommer fra innsats som har fått forrente seg over tid

Premisset bak rentes rente håper jeg er tydelig nå – at vi får avkastning både på det du investerer i dag og summen av det du har investert tidligere. Hittil har vi sett på effekten av å investere penger. Nå skal vi se på effekten av å investere innsats og tid. Kanskje kan jeg overbevise deg om at effekten gir god avkastning på områder som forhold, karriere og helse også.

Nøkkelen er konsistens – en liten innsats hver dag gir mye større effekt enn stor innsats i skippertak.

Du blir ikke i bedre form av å ta 300 armhevinger en gang i måneden. Hvis du istedet tar 10 armhevinger om dagen i 30 dager så vil styrken bygge på seg selv. Totale antall armhevinger i løpet av måneden er lik, men ikke resultatet. Eller hvis du leser 25 minutter om dagen lærer du mye mer enn om du leser 12 timer i strekk en gang i måneden. 

Rentes rente har også effekt på tvers av områder i livet. Hvis du trener så blir du i bedre form. Når du er i god form får du mer overskudd, som igjen øker produktiviteten. Det gir deg igjen bedre selvtillit og overskudd til å bygge nettverk.

Rentes rente-effekten er ikke bare positiv

Rentes rente-effekten gjelder også på negative vaner som gjentas daglig. Å spise junk food og ligge på sofaen en dag i måneden gjør ingen skade, men du vil merke det  etter en måned. Eller tenk på boliglånet ditt, som gir motsatt effekt av eksempelet ovenfor – når du summerer alle renter og avdrag vil du finne beløpet mye høyere enn du trodde. Pandemier og virus er dystre eksempler på rentes rente-effekten.

En liten innsats hver dag gir ikke bare mye større effekt enn stor innsats i skippertak, men effekten er også mye større enn hva de fleste klarer å forstå. Min erfaring er at dette ofte fører til dårlige beslutninger – vi undervurderer kostnaden av innsats spredt over tid. Hvis du må velge mellom å gjøre en stor investering i dag (innsats, penger eller tid), eller måtte investere litt ved jevne mellomrom så velger mange det siste.

Mennesker er dårlige til å diskontere effekten av små ting som legger på seg over tid

Et eksempel på det som vi alle kan kjenne oss igjen i er innkjøp av dagligvarer. La oss sammenligne det å planlegge innkjøpene og handle en dag i uken med å løpe innom butikken daglig. Førstnevnte er et stort tiltak på handledagen både i tid og innsats. Akkumulert over en uke så tilbringer likevel mindre tid til lavere innsats (og penger, etter min erfaring) på dagligvarebutikken enn om du handler daglig. 

«Hard choice = easy life, easy choice = hard life». Det harde valget er å planlegge og gjøre storinnkjøp, men hvis du tar det harde valget frigjør du mer tid og energi til andre ting i livet ditt.

Beslutningene du gjør om hva du spiser, hvor mye du trener, sideprosjektene dine, og oppmerksomheten du vier folk rundt deg, forrenter seg kontinuerlig. Jeg tror du vil finne at mange av de beste tingene du har i livet kommer fra innsats som er investert og har forrentet seg over lang tid. Om snøballen ruller med deg eller mot deg er opp til deg. Jeg forsøker i alle fall å få flest mulig snøballer til å rulle med meg.

Hvis du er interessert, eller ønsker rentes rente-effekten forklart på en annen måte, anbefaler jeg denne 6 minutters videoen som Josh Brown fra den populære finansbloggen the reformed broker har laget sammen med CNBC

Si 👋 på Twitter hvis du syntes dette var interessant, eller meld deg på nyhetsbrevet mitt.

Legg inn en kommentar