Hopp til innholdet

Hva skjer når S&P 500 setter ny topp etter en periode med urolighet?

I dette innlegget studerer vi historien for å lære hva som skjer når S&P 500 setter ny topp etter en periode med urolighet. Grunnen til at vi gjør dette akkurat nå er selvfølgelig fordi det er tidsaktuelt – fredag 13. 2020 klatret nemlig S&P 500 forbi den forrige toppen etter en konsolideringsperiode. 

I dette innlegget skal vi vise at slik styrke ofte pleier vedvare, men ikke alltid. At avkastningen herifra til neste topp snitter på ca 4 %, men at variasjonen er stor. Og at varigheten på oppgangen ofte er rundt halvannen måned, men det er vanskelig å si på forhånd. Summa sumarum ser det ut til at dette pleier være en god tid for aksjer, men mer om det… 

Innholdsfortegnelse

For ordens skyld bruker jeg data fra S&P 500 indeksen de siste 20 årene, og avkastningstallene er i USD. Her kan du lese om hvordan avkastning i USD kan hjelpe deg som norsk investor. 

Som vanlig er grafene og visualiseringene i innlegget best på datamaskin, men hvis du leser dette på en mobiltelefon anbefaler jeg å bruke horisontal visning. Python-scriptet under panseret er også satt i en loop for månedlig oppdatering av alle grafene i innlegget, så kom gjerne tilbake senere. 

Hva skjer når S&P 500 setter ny topp etter en periode med urolighet?

Det korte svaret er at når optimismen tar overhånd etter en periode med uro, så pleier det å vedvare en stund. Nedenfor viser de grå linjene perioder fra de siste 20 år hvor S&P 500 stiger forbi forrige topp, etter først å ha korrigert ned gjennom 50 dagers glidende gjennomsnitt. 

Linjene viser med andre ord perioder hvor det først har vært litt pessimisme (som har sendt indeksen ned), som så blir til optimisme (som sender indeksen opp og forbi forrige topp).

Dette skjedde igjen fredag 13 i 2020(!), og avkastningen som følger denne datoen oppdateres daglig og vises i den røde linjen nedenfor.

Når pessimisme blir til optimisme

Llinjene illustrerer utviklingen i S&P 500 når indeksen stiger forbi forrige topp etter en korreksjon siste 20 år i USD.
Grå linjer viser historiske data. Rød linje viser følgene etter indeksen steg over forrige topp 13. September 2020. Grafen oppdteres daglig.

Kilde: Yahoo Finance og www.trifektum.no

Hvor mye pleier indeksen stige?

I grafen ovenfor kutter jeg tidsseriene når indeksen når oppgangsperiodens topp (dvs før den bryter ned gjennom 50 dagers glidende gjennomsnitt på nytt). De gangene oppgangen er kortvarig fremkommer ikke så tydelig her, siden de stopper etter få dager. 

La oss derfor se på hvor mye indeksen pleier stige etter den passerer forrige topp. Søylene nedenfor viser nettopp det – hvor mye S&P 500 på det meste er opp for hver av disse tilfellene, sortert etter størrelse.

Fortsatt viser de grå søylene historiske avkastningen, mens maksimalavkastningen fra 13. November illustreres av den røde søylen. Også denne oppdateres daglig, så kom tilbake for å se hvor langt opp vi klatrer denne gangen.

Størrelse på oppgagen

Søylene illustrerer hvor mye S&P 500 historisk stiger når indeksen bryter forbi forrige topp i etterkant av en korreksjon.
20 år historikk i USD, sortert etter størrelse på den følgende oppgangen.
Grå søyler viser historiske data. Rød viser avkastningen til høyeste punkt etter etter indeksen satte ny topp 13. September 2020. Grafen oppdteres daglig.

Kilde: Yahoo Finance og www.trifektum.no

De siste 20 årene har det vært 46 tilfeller hvor S&P 500 setter ny topp etter en korreksjon. Et par ganger i året, med andre ord. 

I gjennomsnitt er avkastningen på det meste litt over 4 % fra signalet utløses, men variasjonene er store. Det oransje feltet ovenfor illustrerer det med et bånd på +/- 0,5 standardavvik.

Neste spørsmål er hvor lenge kan vi regne med at disse oppgangsperiodene varer?

Hvor lenge pleier oppgangsperioden vare?

Søylene nedenfor viser varigheten i antall handledager. Det vil si varigheten fra S&P 500 setter ny topp etter en svak periode, til indeksen når sitt høyeste punkt (før neste korreksjon). 

I gjennomsnitt varer disse oppgangsperiodene ca 30 handledager, omtrent halvannen kalendermåned. Men det kan nesten like gjerne være halvparten, eller 45 handledager. 

Varighet på oppgangen

Søylene illustrerer varigheten på disse oppgangsperiodene. Oppgangsperiodene er fortsatt definert fra S&P 500 bryter forbi forrige topp i etterkant av en korreksjon, til den er på sitt høyeste (før en ny korreksjon).
Grå søyler viser historiske data. Rød viser avkastningen til høyeste punkt siden indeksen satte ny topp 13. September 2020. Grafen oppdteres daglig.
Data basert på 20 år historikk i USD, sortert etter varigheten på oppgangsperioden

Kilde: Yahoo Finance og www.trifektum.no

Det er altså snakk om ca 4 % avkastning (i gjennomsnitt) over ca 30 handledager (i gjennomsnitt). Det høres ikke mye ut, men det er ikke så gærne.

Tenk på at 4% / 30 dager = 0,13% per dag.

Hvis vi antar det er 200 handledager i året (det er mer enn det) så får vi 0,13% * 200 = 27%, som er mer enn det dobbelte av de 10% som er historisk gjennomsnittlig avkastning på S&P 500 år-over-år.

 

Oppsummering

I dette innlegget har vi slått fast at S&P 500 i November 2020 steg forbi forrige topp etter å ha korrigert i mellomtiden.

Vi har så studert historiske avkastningsdata fra de siste 20 årene. Her ser vi at S&P 500 i etterkant av slike signaler i gjennomsnitt stiger ca 4% før det korrigerer neste gang. Vi finner også ut at oppgangsperioden pleier vare ca halvannen kalendermåned.

Men det finnes mange eksempler på oppganger som er både større og mindre i størrelse. Og mange som er kortere og lengre i varighet. 

Likevel ser det ut til at slike signaler kan gi en liten edge da gjennomsnittavkastningen per dag (0,13%) er mye større enn gjennomsnittsavkastningen hvilken som helst dag (10% / 200 dager=0,05%)

Når det er sagt så slo jo ikke den forrige analysen jeg gjorde av denne typen ut, så man vet aldri. Selv gjør jeg ingen endringer av min portefølje på bakgrunn av dette, jeg er av typen som mener time in market > timing the market. Her kan du lese hvorfor ikke jeg går ut og inn i aksjer, og her kan du lese den siste oppdateringen av porteføljen min.

Si 👋 på Twitter hvis du syntes dette var interessant, del med en venn, eller meld deg på nyhetsbrevet mitt.

Stikkord:

Legg inn en kommentar