Blogg

Coodle #178

Jeg har kjøpt en NFT!

Eller på norsk: jeg har kjøpt ett JPEG-bilde for flere tusen kr. Her er mine erfaringer og tanker fra møtet med NFT universet.

person holding gold heart shaped ornament

2021 resultatet for porteføljen min

Fjoråret er historie, og det er på tide med tilbakeblikk på investeringene i 2021. Resultatet er mindreavkastning mot benchmark, i år igjen. Les hva som skjedde her.

man wearing black and white stripe shirt looking at white printer papers on the wall

Dette gjør jeg ved neste korreksjon i aksjemarkedet

Har du en plan for neste korreksjon i aksjemarkedet? Det kan være lurt, for det er ikke lett å ta gode beslutninger midt i uroligheten. Her kan du lese hva jeg gjør neste gang aksjemarkedet krasjer

Avkastning og portefølje-analyse 2020

I 2020 ville jeg vært tjent med å bare holde benchmark, for porteføljen endte med -2 %-poeng mindreavkastning. Og det til tross for overvekt aksjer(!) Her ser vi på hvordan porteføljen ser ut, og vi bruker en attribusjons-analyse for å finne ut hva mindreavkastningen skyldes.