Hopp til innholdet

Velkommen til Trifektum! Ett lite konsuletnselskap lidenskapelig opptatt av å hjelpe bedrifter med å ta smartere beslutninger ved hjelp av data og innsikt.

Vi tilbyr en rekke tjenester, fra dataanalyse og modellering til risikovurdering og prognoser. Vårt team er dedikert til å finne den beste tilnærmingen for hver enkelt kunde, og til å levere resultater av høy kvalitet på en effektiv og pålitelig måte.

La oss hjelpe deg med å ta smartere beslutninger ved å utnytte kraften i data, økonomi og statistikk. 

Økonomi

CFO-oppgaver, verdivurderinger og analyser

Vi tilbyr økonomisk analyse som hjelper bedrifter med å evaluere økonomiske beslutninger og vurdere risikoer. Vi bruker det beste fra tradisjonelle økonomiske modeller og kombinerer med empiriske data for en helhetlig tilnærming. Våre tjenester inkluderer:

  • Finansiell analyse for å evaluere forretningsmuligheter
  • Budsjettering, prognoser og likviditetsstyring
  • Investerins- og porteføljeanalyser

Ta kontakt

Data

Empiriske som grunnlag for datadrevne beslutninger

Vi tror på datadrevne beslutninger fundert i empiri. Vi hjelper kunder med å samle, analysere og tolke data for å gi bedre situasjonsforståelse og støtte beslutningsprosessen. Våre tjenester inkluderer:

  • Dataanalyse og -visualisering
  • Rapporteringsmaler og rapporter
  • Prediktiv modellering og maskinlæring

Ta kontakt

Statistikk

Monte Carlo simuleringer, scenario-analyser og sannsynlighetsberegninger

Vi tilbyr statistisk modellering for å hjelpe bedrifter med å forstå komplekse data og ta informerte beslutninger. Vi bruker avanserte statistiske metoder og verktøy for å bygge modeller som hjelper bedrifter med å forutsi fremtidige utfall og forstå sammenhenger i dataen. Våre tjenester inkluderer:

  • Regresjonsanalyse for å forstå sammenhenger mellom variabler
  • Klyngeranalyse for å identifisere grupper av data som har lignende egenskaper
  • Tidsserier - å forutsi fremtidige trender basert på tidligere data

Ta kontakt

Ta kontakt